Στόχοι

Το i-ScubaDiving ερευνά την ανάπτυξη μέσω προηγμένων τεχνολογικών μεθόδων ενός καινοτόμου συστήματος που θα προσφέρει τη δυνατότητα απομακρυσμένης εικονικής υποβρύχιας περιήγησης. Στόχος του έργου είναι:

  • Να αναπτύξει καινοτόμες υπηρεσίες για την αποτελεσματική, αποδοτική και απομακρυσμένη τρισδιάστατη ψηφιοποίηση υποβρύχιων σημείων (ναυάγια, ύφαλοι κ.α.)
  • Να προσφέρει μια συναρπαστική «στεγνή» εμπειρία υποβρύχιας καταδυτικής εμπειρίας σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality/VR) με επιπλέον πληροφορίες επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality/AR) για το σημείο (π.χ. πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά μέρη ενός βυθισμένου πλοίου κ.λπ.).

Το σύστημα i-scubadiving

Στο πλαίσιο του i-ScubaDiving αναπτύσσεται μία νέα τεχνολογική μέθοδος τρισδιάστατης (3Δ) υποβρύχιας ψηφιοποίησης με τη χρήση κοινών υποβρύχιων καμερών (όπως, π.χ. η δημοφιλής GoPro Action Camera) από ερασιτέχνες και έμπειρους αυτοδύτες και σύμφωνα με συγκεκριμένη μεθοδολογία φωτογράφησης, βάσει των χαρακτηριστικών του αντικειμένου, των υποβρυχίων συνθηκών, της κάμερας που χρησιμοποιείται και άλλων παραμέτρων.

Θα αναπτυχθεί μια πληθοποριστική πλατφόρμα, όπου οι χρήστες του συστήματος θα αποστέλλουν τις φωτογραφίες και με μέσω απομακρυσμένης υπηρεσίας και με δυνατότητα για ανατροφοδότηση θα μπορούν όχι μόνο να δημιουργούν αλλά και να προβάλουν το 3Δ μοντέλο σε GIS παγκόσμιο χάρτη. Θα έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να μοιραστούν  το μοντέλο και άλλο σχετικό υλικό (π.χ. κείμενο, βίντεο, φωτογραφίες) με την παγκόσμια καταδυτική κοινότητα και το ευρύ μη καταδυτικό κοινό. 

Στην πλατφόρμα θα υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί σε περιβάλλον εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας με τη χρήση βιβλιοθηκών και κατάλληλων διεπαφών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου.

Αρχιτεκτονική

Η αρχιτεκτονική του συστήματος i-ScubaDiving αποτελείται από οκτώ (8) κύρια τμήματα: 

  1. Λήψη φωτογραφιών και τοποθεσίας από τους αυτοδύτες, βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας φωτογράφησης που λαμβάνει υπόψη παραμέτρους σχετικές με τον εξοπλισμό και τις συνθήκες λήψης.
  2. Επεξεργασία της συλλεγόμενης 2Δ πληροφορίας από τις υποβρύχιες κάμερες και ανάλυση της τοποθεσίας και της τροχιάς των καμερών.
  3. Δημιουργία του τρισδιάστατου 3Δ μοντέλου του υποβρύχιου σημείου με βάση αλγορίθμους επεξεργασίας εικόνας, μηχανικής μάθησης και υπολογιστικής όρασης.
  4. Δημιουργία του εικονικού περιβάλλοντος σε περιβάλλον Unity με βάση το 3Δ μοντέλο και στοιχεία για τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα στην συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.
  5. Δημιουργία βάσης δεδομένων με εξελιγμένο σύστημα API, όπου θα αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα εικονικής περιήγησης (3Δ μοντέλα, εικονικό περιβάλλον, 2Δ φωτογραφίες, κ.α.), καθώς και οι πρόσθετες πληροφορίες των χρηστών. 
  6. Εφαρμογή περιήγησης στο εικονικό περιβάλλον, όπου το σύστημα θα προσομοιάζει τι ακριβώς θα έβλεπε ο χρήστης αν καταδυόταν στο σημείο.
  7. Εφαρμογή για έξυπνες συσκευές (tablets & smartphones) που θα ενεργοποιείται σε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος και θα επιτρέπει στο χρήστη να περιηγηθεί στο εικονικό περιβάλλον από απόσταση .
  8. Πληθοποριστική (crowdsourcing) πλατφόρμα όπου όλα τα δεδομένα θα προβάλλονται σε παγκόσμιο γεωαναφερμένο χάρτη.

Η γραφική απεικόνιση της αρχιτεκτονικής του i-ScubaDiving αποτυπώνεται στην εικόνα.

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο